Simpsons 🌏  ·  3週前

台灣同性婚姻者可共同收養子女(2)

https://i.imgur.com/1orhWwF.png

https://i.imgur.com/cg41rJt.png

https://i.imgur.com/TcGmfZm.png

https://i.imgur.com/rj1goex.png

按讚的人:

共有 0 則留言

Meme 梗圖倉庫 - 輕鬆閒聊區
歡迎大家自由貼文閒聊、交流哦~
但如果色氣太重、尺度太大,我會視情節刪除喔~
  加入部落
建立日期:2021年06月20日